مقاله و تحقیق جدید

دوشنبه 27 اسفند 1397

پايان نامه ساعت ديجيتال

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

پايان نامه ساعت ديجيتال

پايان نامه تحصيلي دوره كارداني در رشته برق(الكترونيك)

چكيده:

در واقع يك تابلوي نمايشگر ديجيتالي، متن مورد نظر خود را از طريق تجهيزات ورودي همچون كيبورد و يا پورت سريال دريافت مي كند. و اين اطلاعات را در اختيار پردازنده قرار مي دهد. سپس پردازنده پس از آناليز اطلاعات آن را در حافظه تابلو ذخيره نموده. علاوه بر آن حافظه موجود در تابلو
مي تواند كدهاي برنامه را در خود نگهداري نمايد. از طرفي پردازنده با توجه به اطلاعات ذخيره شده، سيگنالهاي لازم را جهت نمايش توليد كرده و در اختيار درايورها قرار مي دهد. با توجه به اينكه نحوه چيدمان LED‌ ها در نمايشگر به صورت ماتريسي مي باشد، لذا دو دسته درايور براي راه اندازي ماتريس نياز است كه شامل درايورهاي سطر و درايورهاي ستون مي باشند. اين درايورها با توجه به فرامين دريافتي از سوي پردازنده، با روشن و خاموش نگاه داشتن LED‌ هاي موجود در ماتريس، باعث به نمايش درآمدن مطالب (اعم از متن و يا تصوير) بر روي ماتريس خواهند شد.

به اين تصوير نگاه كنيد، تصوير صورتك خندان!

در نگاه اول تصوير به صورت يك تصوير كامل و يكپارچه به نظر مي رسد. اما اگر كمي با دقت بيشتر به آن دقت كنيد و تا حد امكان آنرا بزرگ نماييد متوجه خواهيد شد كه در واقع آن تصوير از نقاط (Pixel) متعددي تشكيل شده. پس تصوير را مي توان مجموعه نقاطي دانست كه داراي رنگهاي
متفاوتي اند. هر يك از اين نقاط را يك جزء تصوير (Element Picture) و اين خاصيت موزائيكي تصوير مي نامند.

هر چه تعداد اجزاء تصوير در واحد سطح بيشتر باشد، وضوح بيشتر مي باشد. به عبارت ديگر تصوير به واقعيت نزديكتر بوده، جزئيات آن بهتر ديده مي شود. در تابلوهاي ديجيتالي نيز خاصيت موزائيكي وجود دارد. تصوير تابلو توسط ماتريسي از LED‌ ها ايجاد مي گردد. در اينجا ابعاد يك جزء تصوير به اندازه قطر يك LED است. كه از يك فاصله معين چشم بيننده قادر به تمايز نقاط تصوير ايجاد شده نبوده و يك تصوير را يكپارچه احساس مي كند.

جهت تشكيل تصوير بر روي پانل تابلو، نياز به روشن و خاموش نگه داشتن  LED‌هاي موجود بر روي تابلو متناسب با تصوير مورد نظر است. بنابراين نياز به كنترل تك تك  LEDهاي موجود در تابلو
مي باشد. از طرفي هر LED داراي دو پايه است (با فرض تك رنگ بودن) و در صورتي كه ما يك پانل LED با ماتريس ۱۰×۱۰ داشته باشيم، دويست پايه و يا دويست سيم جهت كنترل داريم. مسلماً استفاده از اين تعداد سيم مقرون به صرفه نخواهد بود و باعث پيچيدگي مدار خواهد شد. جهت برطرف كردن مشكل فوق مي توان پايه هاي يكسان در LED‌ ها را به صورت سطري و ستوني به يكديگر متصل نمود. به تصوير بالا دقت كنيد.

همانطور كه در تصوير مشاهده نموديد، در اين آرايش آند تمامي LED‌ هاي موجود در يك سطر يكسان به هم متصل شدند، همچنين كاتد LED‌ هاي موجود در يك ستون نيز به هم اتصال داده
شده اند. شما در اين حالت جهت روشن كردن هر LED كافيست كه سطري كه آن LED در آنجا قرار دارد را به سطح ولتاژ مثبت اتصال داده و سپس ستون مربوط به همان LED را به زمين مدار وصل كنيد.

با اين روش ما توانستيم از تعداد سيمهاي مورد نياز جهت كنترل LED‌ ها بكاهيم ولي در مقابل امكان كنترل همزمان تمامي سطرها را از دست داديم و در هر لحظه فقط و فقط ميتوان LED هاي موجود در يك سطر و يا يك ستون را كنترل نمود.

جهت نمايش نيازي هم به تمامي LED ها نيست و ميتوان توسط جاروب نمودن سطرها و يا ستون ها نيز به نمايش تصوير در تابلو روان پرداخت.

به هر حال در صورت عدم استفاده از روش فوق شما مدار پيچيده اي خواهيد داشت، مثلاً براي كنترل LED‌ ها موجود در تصوير شما حداقل بايد از طريق ۴۱ سيم ماتريس را كنترل مي كرديد. در حالي كه با استفاده از روش ماتريسي شما فقط به ۱۳ سيم نياز داريد. فقط در اين حالت برنامه شما كمي پيچيده خواهد شد.

مختصري راجع به AVR :

زبانهاي سطح بالا يا همان HLL‌(HIGH LEVEL LANGUAGES) به سرعت در حال تبديل شدن به زبان برنامه نويسي استاندارد براي ميكروكنترلرها (MCU) حتي براي ميكروهاي ۸ بيتي كوچك هستند. زبان برنامه نويسي BASIC‌ و C بيشترين استفاده را در برنامه نويسي ميكروها دارند ولي در اكثر كاربردها كدهاي بيشتري را نسبت به زبان برنامه نويسي اسمبلي توليد مي كنند. ATMEL ايجاد تحولي در معماري، جهت كاهش كد به مقدار مينيمم را درك كرد كه نتيجه اين تحول ميكروكنترلرهاي AVR هستند كه علاوه بر كاهش و بهينه سازي مقدار كدها به طور واقع عمليات را تنها در يك كلاك سيكل توسط معماري RISC ‌ (REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER) انجام مي دهند و از ۳۲ رجيستر همه منظوره (ACCUMULATORS) استفاده مي كنند كه باعث شده ۴ تا ۱۲ بار سريعتر از ميكروهاي مورد استفاده كنوني باشند.

تكنولوژي حافظه كم مصرف غيرفرّار شركت ATMEL براي برنامه ريزي AVR‌ ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتيجه حافظه هاي FLASH‌ و EEPROM در داخل مدار قابل برنامه ريزي (ISP) هستند. ميكروكنترلرهاي اوليه AVR‌ داراي ۱ ، ۲ و ۸ كيلوبايت حافظه FLASH و به صورت كلمات ۱۶ بيتي سازماندهي شده بودند.

AVR ها به عنوان ميكروهاي RISK با دستورات فراوان طراحي شده اند كه باعث مي شود حجم كد توليد شده كم و سرعت بالاتري بدست آيد.

عمليات تك سيكل

با انجام تك سيكل دستورات، كلاك اسيلاتور با كلاك داخلي سيستم يكي مي شود. هيچ تقسيم كننده اي در داخل AVR قرار ندارد كه ايجاد اختلاف فاز كلاك كند. اكثر ميكروها كلاك اسيلاتور به سيستم را با نسبت ۱:۴ يا ۱:۱۲ تقسيم مي كنند كه خود باعث كاهش سرعت مي شود. بنابراين
AVR ها ۴ تا ۱۲ بار سرعتر و مصرف آنها نيز ۱۲ – ۴ بار نسبت به ميكروكنترلرهاي مصرفي كنوني كمتر است زيرا در تكنولوژي  CMOS‌استفاده شده در ميكروهاي AVR، مصرف توان سطح منطقي متناسب با فركانس است.

نمودار زير افزايش MIPS‌ ( MILLION INSTRUCTION PER SECONDS) را به علت انجام عمليات تك سيكل AVR (نسبت ۱:۱) در مقايسه با نسبت هاي ۱:۴ و ۱:۲ در ديگر ميكروها را نشان
مي دهد.

 

نمودار مقايسه افزايش MIPS/POWER Consumption در AVR با ديگر ميكروكنترلرها

از اين ساعت ديجيتال در معابر عمومي و شرکت ها و بانک ها و ساير ادارات استفاده مي شود.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

مقدمه…………………………………… ۱

فصل اول: فيبر مدار چاپي

انواع فيبر مدار چاپي……………………… ۴

طريقه ساخت فيبر مدار چاپي………………… ۴

طريقه نصب قطعات بر روي فيبر مدارچاپي………. ۴

رسم نقشه مربوط به خطوط پشت فيبر……………. ۴

انتقال نقشه مدار بر روي فيبر………………. ۵

فصل دوم: ميكروكنترلرها

AVR……………………………………. 7

خصوصيات ATtiny10، ATtiny11، ATtiny12……………… 8

ميكروكنترلر AVR………………………….. 10

توان مصرفي پايين…………………………. ۱۰

نكات كليدي و سودمند حافظه فلش خود برنامه ريز… ۱۱  راههاي مختلف براي عمل برنامه ريزي……………………… ۱۱

خود برنامه ريزي توسط هر اتصال فيزيكي……….. ۱۱

ISP……………………………………… 11

فصل سوم:Bascom

معرفي كامپايلر Bascom…………………….. 13

معرفي منوهاي محيط Bascom…………………… 13

معرفي محيط شبيه سازي……………………… ۱۷

معرفي محيط برنامه ريزي……………………. ۱۹

ساخت programmer STK200/300……………………… 20

فصل چهارم:معرفي IC ATM8

معرفي پايه هاي IC ………………………… 24

فصل پنجم: نرم افزار

بدنه يك برنامه در محيط Bascom……………… 31

معرفي ميكرو……………………………… ۳۱

كريستال…………………………………. ۳۱

اسمبلي و بيسيك…………………………… ۳۲

آدرس شروع برنامه ريزي حافظه Flash……………. 32

تعيين كلاك……………………………….. ۳۲

پايان برنامه…………………………….. ۳۳

اعداد و متغيرها و جداول Look up……………… 33

ديمانسيون متغير………………………….. ۳۳

دستور Const……………………………….. 34

دستور CHR……………………………….. 35

دستور INCR………………………………. 35

دستور DECR………………………………. 35

دستور CHEcksum……………………………. 36

دستور Low……………………………….. 36

دستور High……………………………….. 36

دستور Rotate………………………………. 36

تابع format……………………………….. 37

جدولLook up……………………………….. 38

دستور Hex………………………………… 38

رجيسترها و آدرس هاي حافظه…………………. ۳۹

دستور Set………………………………… 39

دستور Reset……………………………….. 39

دستور Bitwait………………………………. 39

دستور Out………………………………… 40

دستور INP………………………………… 40

دستورالعمل هاي حلقه و پرش…………………. ۴۰

دستور GoTo و JMP …………………………. 40

دستور Do-Loop……………………………… 41

دستور for- Next……………………………… 41

دستور f………………………………….. 42

دستور Case……………………………….. 43

فصل ششم: پيكره بندي تايمر/كانتر صفر و يك

پيكره بندي تايمر/كانتر صفر در محيط Bascom…… 46

پيكره بندي تايمر/كانتر يك در محيط Bascom…….. 47

معرفي زيربرنامه………………………….. ۴۸

فصل هفتم : طراحي پروژه …………………… ۵۰

ضمائم ………………………………….. ۶۰

مراجع…………………………………… ۸۸

 

مقدمه :

-الكترونيك در زندگي امروز

امروزه پيشرفت در الكترونيك اي امكان را به ما داده است تا بتوانيم انواع وسايل الكترونيكي مانند  ماشين حساب هاي جيبي ، ساعت رقمي ، كامپيوتر براي كاربرد در صنعت در تحقيقات پزشكي و يا طريقه توليد كالا به طور اتوماتيك در كارخانجات و بسياري از موارد ديگر را مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده قرار دهيم .

اينها همه به خاطر آن است كه فن آوري توانسته مدارهاي الكترونيكي را كه شامل اجزاء كوچك الكترونيكي هستند ، بر روي يك قطعه كوچك سيليكن كه شايد سطح آن به ۵ ميلي متر مربع بيشتر نيست ، جاي دهد . فن آوري ميكروالكترونيك كه به مدارهاي يكپارچه معروف به آي سي يا تراشه مربوط مي گردد ، در بهبود زندگي بشر تاثير به سزايي داشته و آن را بطور كلي دگرگون نموده است . تراشه ها همچنين براي مصارفي چون كنترل رباتها در كارخانجات ، يا كنترل چراغهاي راهنمايي و يا وسايل خانگي مانند ماشين لباس شويي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند . از طرفي تراشه ها را مي توان مغز دستگاه هايي چون ميكرو كامپيوترها و رباتها به حساب آورد .

– سيستم هاي الكترونيكي

پس از يك نظر اجمالي در داخل يك سيستم الكترونيكي مانند يك دستگاه راديو ، تلويزيون و يا كامپيوتر ممكن است انسان از پيچيدگي آن و از يادگيري الكترونيك دلسرد شود ، اما در واقع آن طور كه به نظر مي رسند ، دشوار نيستند و اين به دو دليل است .

ا ول اينكه اگرچه سيستم هاي الكترونيكي اجزاو قطعات زيادي را در خود جاي مي دهند ، اما بايد

دانست كه انواع كلي اين اجزا اغلب محدود و انگشت شمار هستند .

 

از مهم ترين گروه هاي اين اجزا مي توان مقاومت ها ، خازن ها ، القا گرها ، ديودها ، ترانزيستورها ، كليدها و مبدل ها را نام برد . اين اجزا زماني كه به صورت يكپارچه در يك تراشه قرار مي گيرند ، هر يك همان وظيفه خود را به عنوان يك قطعه مجزا انجام مي دهند و فقط اندازه  فيزيكي آن كوچكتر شده است .

دوم اينكه انواع سيستم هاي الكترونيكي از تعداد محدودي مدارهاي اصولي و يا بلوك هايي كه وظيفه هر كدام به كاراندازي قسمتي از سيستم مثلا تقويت يا شمارش است ، تشكيل يافته اند كه به منظور عملكرد كل سيستم ، آن را به يكديگر متصل مي نمايند .

– مدارهاي خطي و مدارهاي رقمي

پايان نامه ساعت ديجيتال

نوشته پايان نامه ساعت ديجيتال اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

چکیده :

دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار داردکه با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهد.همچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتیب نوبت مشتری ها را به سوی اپراتور مربوطه فرا می خواند.

 

فهرست

عنوان                                                                                                               صفحه

چکيده : نحوه  کار دستگاه

کاربرد …………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه و تاریخچه…………………………………………………………………………………………….. ..۱

فصل اول : میکرو پروسسورها……………………………………………………………………………. ..۳

۱-۱ انواع میکروپرسسورها………………………………………………………………………………… ..۴

۲-۱ الکترونیک در زندگی امروز………………………………………………………………………… ..۵

۳-۱ سیستمهای الکترونیکی……………………………………………………………………………….. ..۶

۴-۱ مدارهای خطی و مدارهای رقمی…………………………………………………………………… ..۶

۵-۱ مختصری راجع به AVR…………………………………………………………………………… ..7

۶-۱ طراحی برای زبانهای C و BASIC……………………………………………………………… ..8

۷-۱ خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L………………………………………….. 9

۱-۷-۱ خصوصیات جانبی………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۷-۱ فیوز بیت های ATMEGA16………………………………………………………………. 12

۸-۱ بررسی پورت های میکرو کنترلر…………………………………………………………………… ۱۴

۱-۸-۱ پورت B……………………………………………………………………………………………. 14

۲-۸-۱ پورت C……………………………………………………………………………………………. 17

۳-۸-۱ پورت D……………………………………………………………………………………………. 18

۹-۱ مدار داخلی ATMEGA16……………………………………………………………………… 21

فصل دوم : سخت افزار……………………………………………………………………………………. ۲۲

۱-۲ طرز کار المان های مدار…………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲ شماتیک ونحوه اتصالات قطعات………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲ تصویر مونتاژ شده مدار………………………………………………………………………………. ۲۶

فصل سوم : نرم افزار……………………………………………………………………………………………………..۲۷

۱-۳ برنامه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۳ شرح برنامه……………………………………………………………………………………………… ۳۱

طرح پروتل مدار……………………………………………………………………………………………… ۳۵

ضمائم

فهرست منابع

کاربرد :

این سیستم جهت نظم و سرعت بخشیدن به راه اندازی مشتری ها و رفاه حال مشتریان در بانک های کشور استفاده میشود. این سیستم هم اکنون در بانک های پارسیان و کشاورزی استفاده می شود.

 

مقدمه و تاريخچه :

ريزپردازنده وسيله اي است كه مي توان با دادن فرمان آن را به عمليات مختلف واداشت . يعني يك كنترل كننده قابل برنامه ريزي است . همه ريزپردازنده ها سه عمل اساسي يكساني را انجام مي دهند : انتقال اطلاعات ، حساب و منطق ، تصميم گيري ، اينها سه كار يكسان هستند كه به وسيله هر ريزپردازنده ، كامپيوتر كوچك يا كامپيوتر مركزي انجام مي شود .

اولين ريزپردازنده تك تراشه اي ، ريزپردازنده Intel 4004 بود كه توانست دو عدد ۴ بيتي دودويي را جمع كند و عمليات متعدد ديگري را انجام دهد .

۴۰۰۴ با معيارهاي امروزي يك وسيله كاملا ابتدايي بود كه مي توانست ۴۰۹۶ مكان مختلف را آدرس دهد. براي حل اين مسئله بود كه ريزپردازنده ۸ بيتي ( ۸۰۰۸ ) به وسيله شركت Intel معرفي شد .

 

Intel 8008:

Intel 8008 توانست اعداد ۸ بيتي را ( كه بايت ناميده مي شوند ) به كار گيرد ، كه اين خود پيشرفت بزرگي نسبت به ۴۰۰۴ بود . تقريبا در همان زمان گشايشي در ساختن مدارهاي منطقي NMOS ( نيمه هادي اكسيد فلز از نوع N )پيش آمد . منطق NMOS بسيار سريع تر از PMOS است . به علاوه از يك منبع تغذيه مثبت استفاده مي كند كه آن را براي اتصال به مدارهاي منطقي TTL سازگارتر مي كند . خصوصيات مذكور از اين جهت داراي اهميت است كه بسياري از مدارهاي جنبي ريزپردازنده از نوع TTL هستند . NMOS سرعت ريزپردازنده را با ضريبي در حدود ۲۵ بار افزايش مي دهد كه رقم چشمگيري است .

اين تكنولوژي جديد درساختمان ريزپردازنده معروف امروزي يعني Intel 8080 به كار برده شد .

 

 Intel 8080:

Intel 8080 در ۱۹۷۳ و معرفي آن دنيا را به دوره ريزپردازنده وارد كرد . ۸۰۸۰ نوع بسيار غني شده اي از ۸۰۸۰ بود كه مي توانست ۵۰۰۰۰۰ عمل را در ثانيه انجام دهد و ۶۴ كيلو بايت از حافظه را آدرس مي دهد و ۵۰۰۰۰۰ دستورالعمل را در ثانيه اجرا كند . امتياز اصلي Z80 نسبت به ۸۰۸۰ اين است كه مي تواند از دستورالعمل هايي كه براي ۸۰۸۰  مي شوند نيز استفاده كند . نرم افزاري كه براي ۸۰۸۰ استفاده مي شود بدون پيچيدگي بر روي Z80 قابل اجرا است . يك مشخصه سخت افزاري مهم Z80 در مقايسه با ۸۰۸۰ آرايش كامل تر ثبات هاست . Z80 همچنين مكانيزمي را به كار مي گيرد كه حافظه RAM ديناميكي را به طور خوركار تازه مي كند . اين دو مشخصه اضافي موجب برتري Z80 نسبت به Intel 8080 شده است.

ساير ريزپردازنده هاي اوليه :

تا سال ۱۹۷۳ ، Intel  توليد كننده اصلي ريزپردازنده ها بود . بعد از آن توليد كنندگان ديگر متوجه شدند كه اين وسيله جديد داراي آينده است و شروع به توليد انواع اصلاح شده ديگري از ريزپردازنده Intel 8080 كردند .

ريزپردازنده هاي امروزي :

به نظر مي رسد كه آينده توجه ريزپردازنده در دست سه شركت Intel  ، Motorola و Zilog است . اين

شركت ها هر يك با دو سال يك بار انواع پيشرفته تري از ريزپردازنده ها را توليد مي كنند . امروزه ريزپردازنده ها از نظر اندازه بين ۴ تا ۳۲ بيت دارند .

 

فصل اول :

 ميكروپروسسورها

اندازه کلمه شماره قطعه تولید کننده
۸ ۸۰۴۸ Intel
۸ ۸۰۵۱ Intel
۸ ۸۰۸۵A Intel
۱۶ ۸۰۸۶ Intel
۱۶ ۸۰۸۸ Intel
۱۶ ۸۰۹۶ Intel
۱۶ ۸۰۱۸۶ Intel
۱۶ ۸۰۱۸۸ Intel
۱۶ ۸۰۲۸۶ Intel
۳۲ ۸۰۳۸۶ Intel
۸ ۶۸۰۰ Motorola
۸ ۶۸۰۵ Motorola
۸,۱۶ ۶۸۰۹ Motorola
۱۶,۳۲ ۶۸۰۰۰ Motorola
۱۶,۳۲ ۶۸۰۰۸ Motorola
۱۶,۳۲ ۶۸۰۱۰ Motorola
۳۲ ۶۸۰۲۰ Motorola
۸ Z8 Zilog
۸ Z80 Zilog
۱۶ Z8000 Zilog
۳۲ Z80000 Zilog

انواع ميكروپروسسورها :

 1. Genela ( كه خود شامل cpu مي باشد كه بر اساس برنامه وظيفه آنها تغيير مي كند) و µ.c كه از تكنولوژي RISC سود مي برد .

۲٫پروسسورهاي صوتي : سري VP ساخت شركت QUICK  و سري ISD

۳٫پروسسورهاي مخابراتي ( شركت MITEL فقط پروسسورهاي مخابراتي مي زند) .

 1. پروسسورهاي خاص ( براي كاربردهاي خاص استفاده مي شود )

در معماري CPU از تكنولوژي CISC و RISC استفاده شده كه تكنولوژي CISC (

 

Complex INSTROCTION set Computer )دستورات پيچيده را در داخل خود اجرا مي كند و تكنولوژي RISC( Reduce INSTROCTION set Computer )

SET كامپيوتري است كه دستورات ساده اي دارد كه از اين نوع تكنولوژي در ميكرو كنترلرها نيز استفاده شده و خواص آن تعداد كم دستورالعمل ها مي باشد .

 

تعريف µ.c :

تراشه هايي هستند كه واسطهاي صفحه كليد ، ديسك و در بسياري از ديگر دستگاهها استفاده مي شود . اين نوع تراشه ها به علت حجم بسيار كوچك كه دارند به نام single µ.c chip معروفند .

تفاوت ميان ريزپردازنده با ريز كنترل كننده ( µ.c ) :

ريز كنترل كننده ها علاوه بر cpu شامل حافظه ، خطوط I/O تايمر ، كانتر و در برخي از آنها حتي A/D نيز دارند . حال به مروري بر ميكروهاي AVR و انواع آنها مي پردازيم .

 

 الكترونيك در زندگي امروز

امروزه پيشرفت در الكترونيك اي امكان را به ما داده است تا بتوانيم انواع وسايل الكترونيكي مانند  ماشين حساب هاي جيبي ، ساعت رقمي ، كامپيوتر براي كاربرد در صنعت در تحقيقات پزشكي و يا طريقه توليد كالا به طور اتوماتيك در كارخانجات و بسياري از موارد ديگر را مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده قرار دهيم .

اينها همه به خاطر آن است كه فن آوري توانسته مدارهاي الكترونيكي را كه شامل اجزاء كوچك الكترونيكي هستند ، بر روي يك قطعه كوچك سيليكن كه شايد سطح آن به ۵ ميلي متر مربع بيشتر نيست ، جاي دهد . فن آوري ميكروالكترونيك كه به مدارهاي يكپارچه معروف به آي سي يا تراشه مربوط مي گردد ، در بهبود زندگي بشر تاثير به سزايي داشته و آن را بطور كلي دگرگون نموده است . تراشه ها همچنين براي مصارفي چون كنترل رباتها در كارخانجات ، يا كنترل چراغهاي راهنمايي و يا وسايل خانگي مانند ماشين لباس شويي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند . از طرفي تراشه ها را مي توان مغز دستگاه هايي چون ميكرو كامپيوترها و رباتها به حساب آورد .

 

سيستم هاي الكترونيكي

پس از يك نظر اجمالي در داخل يك سيستم الكترونيكي مانند يك دستگاه راديو ، تلويزيون و يا كامپيوتر ممكن است انسان از پيچيدگي آن و از يادگيري الكترونيك دلسرد شود ، اما در واقع آن طور كه به نظر مي رسند ، دشوار نيستند و اين به دو دليل است .

   ا ول اينكه اگرچه سيستم هاي الكترونيكي اجزاو قطعات زيادي را در خود جاي مي دهند ، اما بايد

      دانست كه انواع كلي اين اجزا اغلب محدود و انگشت شمار هستند .

 

از مهم ترين گروه هاي اين اجزا مي توان مقاومت ها ، خازن ها ، القا گرها ، ديودها ، ترانزيستورها ، كليدها و مبدل ها را نام برد . اين اجزا زماني كه به صورت يكپارچه در يك تراشه قرار مي گيرند ، هر

پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

نوشته پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic